Tùy chỉnh Boot menu của Windows.

Kể từ Windows 7 trở về sau thì Microsoft không còn lưu thông tin boot của HĐH vào file boot.ini nữa. Trường hợp bạn muốn tùy chỉnh boot menu của windows thì có thể làm các bước như bên dưới. Bên dưới là cách xóa phần boot menu sinh ra bị lỗi khi sử dụng phần mềm OneKeyGhost:

boot-mng1

  • Vào menu Start gõ cmd và click phải chuột chọn vào “Run as Administrator” như hình bên dưới:

boot-mng2

  • Gõ vào Command Prompt lệnh “BCDEdit /v” để hiển thị danh sách các chỉ mục boot hiện có.

boot-mng3

  • Copy đoạn Identifier của item boot muốn xóa. (Lưu ý: phần này phải cẩn thận kẻo chọn nhầm Identifier.).
  • Gõ vào Command Prompt lệnh “BCDEdit /delete {identifier muốn xóa}”.

boot-mng4

Vậy là xong, chúc các bạn thành công.

Comments are closed.

Comments are closed