Tự động đăng nhập vào Ubuntu – Làm quen với Linux

Có nhiều lý do để cài đặt máy tính tự động đăng nhập vào Ubuntu mỗi khi khởi động. Bên dưới là cách để máy tính tự động đăng nhập vào Ubuntu. Dành cho phiên bản Ubuntu 18.06, 16.04 và 14.04.

Ubuntu 18.04

Vào phần Setting –> Details –> Users, chọn user cần cài đặt tính năng này và chọn vào “Automatic Login” như hình dưới. Lưu ý rằng phần thay đổi này chỉ thực hiện được khi phần setting này được Unlock.

Ubuntu18.04-tuy-chinh-tu-dong-login

Ubuntu 18.04 tùy chỉnh tự động login

Ubuntu 16.04

Để cài đặt tính năng này trong Ubuntu 16.04, truy cập vào “Setting –> User Accounts” và chọn vào User muốn cài đặt chức năng này, sau đó chọn vào phần “Automatic Login” như hình dưới. Lưu ý rằng để chọn được phần Automatic Login thì phần setting này phải được Unlock.

ubuntu16.04-tuy-chinh-tu-dong-login

Ubuntu 16.04 tùy chỉnh tự động login

 

ubuntu 14.04

Với phiên bản Ubuntu 14.04 trở về trước thì để thực hiện việc tự động đăng nhập vào Ubuntu thì cần phải sử dụng các lệnh như bên dưới:

  • Mở Terminal (Ctrl + Alt + T) và gõ lệnh:
sudo mkdir /etc/lightdm/lightdm.conf.d
ubuntu-autologin1

Tạo thư mục lưu file cấu hình tự động đăng nhập cho user.

  • Sau đó gõ tiếp lệnh:
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf.d/50-myconfig.conf 

Mục đích lệnh này là để tạo file “50-myconfig.conf” lưu thông tin user được cài đặt đăng nhập tự động.

ubuntu-autologin3

Sử dụng nano để tạo file lưu cấu hình tự động đăng nhập.

  • Gõ tiếp hai dòng như bên dưới vào file “50-myconfig.conf“. Lưu ý thay “USERNAME” bằng username đang sử dụng.
[SeatDefaults]
autologin-user=USERNAME
  • Tiếp theo nhấp phím “Ctrl + O” rồi Enter để lưu lại file này và nhấp tiếp “Ctrl + X” để thoát chương trình “nano”.

Sau khi thực hiện, hãy khởi động lại máy tính xem phần tùy chỉnh này đã giúp cho máy tự động đăng nhập vào Ubuntu hay chưa.

Comments are closed