Tổng hợp các phím tắt trong Windows 10

Tổng hợp các phím tắt trong Windows 10

Khi cần mở một chương trình, hay một tính năng nào đó trong Windows 10, thay vì rê chuột để xử lý thì hãy thử sử dụng các phím tắt trong Windows 10 như bên dưới.

Phim-logo-windows

Phím logo Windows

Danh sách các phím tắt trong Windows 10:

Nhấn tổ hợp phí này: Sẽ thực thi:
Phím logo Windows + a Mở Notifications.
Phím logo Windows + b Hiển thị các icons ẩn ở thanh Taskbar.
Phím logo Windows + c Cortana search.
Phím logo Windows + d Thu nhỏ tất cả các chương trình đang mở, nhấn thêm lần nữa sẽ mở lại như cũ.
Phím logo Windows + e Mở Windows Explore.
Phím logo Windows + f Mở Feedback Hub.
Phím logo Windows + g Mở Game capturing.
Phím logo Windows + h Bắt đầu đọc chính tả – Speech Recognition.
Phím logo Windows + i Mở Setting.
Phím logo Windows + k Mở phần tìm kiếm kết nối thiết bị Display và Audio không dây.
Phím logo Windows + l Khóa màn hình Windows.
Phím logo Windows + m Thu nhỏ các phần mềm đang mở.
Phím logo Windows + p Thay đổi cách chia sẽ màn hình khi đã kết nối thiết bị trình chiếu (Projector).
Phím logo Windows + q Mở search trong menu Start.
Phím logo Windows + r Mở hộp thoại Run.
Phím logo Windows + s Mở search trong menu Start.
Phím logo Windows + t Ở thanh Taskbar chuyển qua lại các phần mềm đang mở.
Phím logo Windows + u Mở nhanh Setting Display.
Phím logo Windows + v Mở clipboard (danh sách các đối tượng đã được copy trước đó).
Phím logo Windows + w Mở Windows Ink Workspace.
Phím logo Windows + x Mở nhanh menu truy cập hệ thống.
Phím logo Windows + . (dấu chấm) Mở biểu tượng cảm xúc Emoji.
Phím logo Windows + tab Mở danh sách các phần mềm đang mở và danh sách các màn hình Desktop.
Alt + Tab Chuyển qua lại các phần mềm đang mở.
Phím logo Windows + Alt + d Hiển thị Calendar ở thanh Taskbar.
Phím logo Windows + Dấu cộng (+) Mở kính lúp.
Phím logo Windows + Mũi tên lên Phóng đại cửa sổ.
Phím logo Windows + Mũi tên xuống Xóa ứng dụng hiện tại khỏi màn hình hoặc thu nhỏ cửa sổ trên màn hình nền.

Sử dụng các phím tắt này thao tác nhanh hơn với máy tính chạy Windows 10. Bên dưới là một số hình ảnh khi sử dụng các phím tắt này trong Windows 10

Một số hình ảnh khi sử dụng các phím tắt này như bên dưới:

phim-tat-windows-a-mo-notifications

Phím tắt Windows + a mở Notifications

phim-tat-windows-b

Phím tắt Windows + b

phim-tat-windows-c

Phím tắt Windows + c

phim-tat-windows-f

Phím tắt Windows + f

phim-tat-windows-g

Phím tắt Windows + g

phim-tat-windows-h

Phím tắt Windows + h

Phím tắt Windows + i

phim-tat-windows-k

Phím tắt Windows + k

phim-tat-windows-p

Phím tắt Windows + p

phím-tat-windows-q

Phím tắt Windows + q

phim-tat-windows-t

Phím tắt Windows + t

phim-tat-windows-u

Phím tắt Windows + u

phim-tat-windows-v

Phím tắt Windows + v: mở Clipboard. Tính năng này sẽ có trong bản cập nhật Windows sắp tới.

phim-tat-windows-w

Phím tắt Windows + w

phim-tat-windows-x

Phím tắt Windows + x

phim-tat-alt-tab

Phím tắt Alt + Tab

phim-tat-windows-tab

Phím tắt Windows + Tab

Hãy ghi nhớ một vài phím tắt thông dụng mà bạn thường sử dụng. Việc này sẽ giúp bạn sử dụng máy tính nhanh và chuyên nghiệp hơn.

Tham khảo thêm:

 

 

Comments are closed.

Comments are closed