Tạo USB boot chứa nhiều nguồn cài đặt

Làm sao để tạo USB boot chứa nhiều nguồn cài đặt khác nhau từ các file ISO? Bên dưới là cách thực hiện. Ví dụ: có thể tạo USB boot để cài đặt windows + Hiren’s boot + cài đặt Ubuntu + WinPE,… Chuẩn bị: USB trống có dung lượng từ…

Xem thêm