Cài đặt Office 2016 trên Ubuntu

Office 2016

Trong hệ điều hành Linux, để chạy được phần mềm của Windows thì cần phải cài đặt thêm bộ thư viện hỗ trợ. Bài viết này hướng dẫn các bước cài đặt Office 2016 trên Ubuntu 18.04 sử dụng phần mềm thương mại CrossOver. 1.Bước chuẩn bị: Source cài đặt…

Xem thêm