Notepad ++ Công cụ chỉnh sửa Text editor

Trong Windows, notepad là trình soạn thảo văn bản cơ bản quen thuộc, nhưng nó chỉ hỗ trợ tính năng cơ bản của một Text editor. Notepad ++ là một công cụ Text editor mã nguồn mở (miễn phí) tuyệt vời có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu sử…

Xem thêm