Cài đặt Font chữ trong Ubuntu

Việc cài đặt font chữ trong Windows khá dễ dàng, nhưng để cài đặt font chữ trong Ubuntu thì sao? Bên dưới là các cách để cài đặt font chữ trong Ubuntu mà bạn có thể tham khảo thực hiện dễ dàng. 1. Cài đặt Font chữ sử dụng chương…

Xem thêm