Khôi phục mật khẩu tài khoản quản trị Windows

Các bước khôi phục mật khẩu tài khoản quản trị Windows 7/8/8.1/10 Windows Server 2008/2012/2016/2019 sử dụng đĩa cài đặt Windows bất kỳ từ phiên bản Windows 7 trở về sau.
Trong Windows, tài khoản Administrator là tài khoản mặc định có quyền quản trị hệ thống. Trong trường hợp không nhớ mật khẩu của tài khoản Windows có quyền quản trị và quên luôn mật khẩu của tài khoản Administrator trong Windows, thì bên dưới là cách thực hiện khôi phục lại tài khoản quản trị của Windows chỉ với vài bước đơn giản.

Bước chuẩn bị cần có là 1 đĩa DVD hoặc 1 USB chứa source cài đặt Windows từ phiên bản Windows 7 trở về sau.

1. Khởi động máy tính từ đĩa DVD hay USB chưa source cài đặt Windows.

Trong bài viết này sẽ sử dụng đĩa DVD chứa source cài đặt Windows Server 2008 R2 để khôi phục mật khẩu tài khoản quản trị Windows 7/8/8.1/10 Window Server 2008/2012/2016/2019.

Repair your computer Windows 2008

Sử dụng đĩa cài đặt Windows Server 2008.

2. Chọn vào “Repair your computer” sau khi khởi động từ đĩa DVD cài đặt Windows.

Chỉ sử dụng đĩa DVD chứa source cài đặt Windows server 2008 để khôi phục mật khẩu tài khoản quản trị Windows nhiều phiên bản khác nhau.

Repair Windows Server 2008 R2

Phiên bản Windows Server 2008 R2 được nhận diện cần repair.

Repair Windows Server 2012

Phiên bản Windows Server 2012 được nhận diện cần repair.

Repair Windows Server 2016

Phiên bản Windows Server 2016 không được nhận diện rõ khi sử dụng đĩa cài đặt Windows Server 2008 nhưng vẫn thực hiện được với cách này.

 

3. Sử dụng Recovery Tool “Command Prompt”:

Gõ vào lệnh như hình dưới. Mục đích là thay thế chương trình Utilman.exe ở màn hình đăng nhập Windows bằng chương trình Cmd.exe.

Recovery tool Command Prompt

Sử dụng recovery tool Command Prompt.

 c:

cd Windows

cd System32

ren Utilman.exe Utilman_backup.exe

copy cmd.exe Utilman.exe
Replace Utilman.exe by Cmd.exe

Thay thế chương trình Utilman.exe bằng Cmd.exe

 4. Khởi động vào Windows và đặt lại mật khẩu tài khoản quản trị Windows:

Ở màn hình Welcome của Windows, chọn vào nút “Ease of access” như trong ô màu xanh hình dưới.

Gõ vào lệnh như hình dưới vào chương trình Cmd.exe để khôi phục lại mật khẩu tài khoản quản trị Windows. Trong đó “New_Passwod” là mật khẩu mới của tài khoản Administrator.

net user administrator New_Password
Reset password user administrator Windows Server 2008

Khôi phục lại mật khẩu tài khoản quản trị Windows Server 2008

 

Reset-Windows-Admin-Password-2012

Khôi phục tài khoản quản trị Windows Server 2012

Thành công khôi phục mật khẩu tài khoản Administrator Windows Server 2019

Thành công khôi phục mật khẩu tài khoản Administrator Windows Server 2019

Như vậy chỉ cần 1 đĩa DVD hoặc 1 USB chứa source cài đặt Windows phiên bản bất kỳ từ Windows 7 trở về sau thì đã có thể khôi phục mật khẩu tài khoản quản trị của Windows.

Comments are closed