Đổi password của user root trong Ubuntu và Fedora.

Việc đầu tiên sau khi cài đặt xong các Linux là nên thay đổi password của user root. Việc này giúp bảo mật, mặc dù user khai báo trong quá trình cài đặt đã có quyền quản trị. Vì đối với hệ thống Unix hay Linux thì user root có quyền quản trị hệ thống giống như user Administrator của Windows. Mặc định trong quá trình cài đặt Ubuntu và Fedora hoặc CentOS sẽ không yêu cầu đổi password cuẢ user root. Vì vậy bên dưới là cách thực hiện.

Cách thực hiện thay đổi password cho user root trong Ubuntu và Fedora:

  1. HĐH Ubuntu:

  • Mở Terminal (Ctrl+Alt+t).
  • Gõ lệnh sudo -i và gõ password của user hiện tại vào để chuyển qua user root.

sudo-i

  • Tiếp đến gõ lệnh passwd  để đổi password cho user root.

password-change-root-1

  • Gõ password mới của root vào, vậy là xong.

password-change-root-2

2. HĐH Fedora và CentOS:

  • Mở Terminal (Ctrl+Alt+t) và gõ vào su –
  • Các bước còn lại giống như làm ở trên đối với HĐH Ubuntu.

 

Như vậy chỉ với vài thao tác đã giúp máy tính chạy Linux của bạn được bảo mật hơn khi đã đổi password của user root.

 

Comments are closed