Các lệnh cơ bản thường dùng trong Linux

Sử dụng Windows trong thời gian qua có lúc cảm thấy nhàm chán? Vậy sao không thử chuyển qua sử dụng Linux? Hãy thử cài đặt Linux trên phần mềm máy ảo Oracle Virtual Machine để khám phá hệ điều hành thú vị này nhé.

Bên dưới là các lệnh cở bản thường sử dụng trong linux (Ubuntu).

Ubuntu là một bản phân phối Linux được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Thao tác với dòng lệnh:

sau khi login vào Ubuntu, ta có thể mở nhanh Terminal bằng cách nhấn phím tắt Ctrl + Alt + t.

 • Lệnh “man“: lệnh này viết tắt của chử “Manual” thường được sử dụng để xem hướng dẫn chi tiết về thông tin và cú pháp của một lệnh nào đó. Ví dụ: mình muốn biết thông tin về lệnh “date” thì gõ vào Terminal “man date” ( nhớ là không có dấu nháy kép nhé :). Khi muốn thoát khỏi lệnh “man” thì mình chỉ cần gõ chữ “q“.
 • ubuntu-manubuntu-man1
 • Lệnh “pwd“: Lệnh này dùng để xem đường dẫn hiện tại mình đang thao tác ở đâu.

ubuntu-pwd

 

 • Lệnh “ls“: Liệt kê danh sách thư mục và tập tin ở đường dẫn hiện tại hoặc đường dẫn bất kỳ. Cú pháp: ls <tham số> <đường dẫn>. Để biết thêm lệnh “ls” gồm những tham số nào, mình có thể dùng lệnh “man ls” để xem.

ubuntu-ls

 • Lệnh “cd“: Tương tự như Windows, lệnh này dùng để thay đổi đường dẫn đến thư mục xác định nào đó.
 • Lệnh “cp“: Dùng để copy tập tin/thư mục.
 • Lệnh “mkdir“: Dùng để tạo mới thư mục.
 • Lệnh “mv“: Dùng để di chuyển hoặc đổi tên tập tin/thư mục.
 • Lệnh “date“: Dùng để xem thông tin thời gian (bao gồm ngày tháng năm, giờ…) hoặc dùng để đặt lại thời gian.
 • Lệnh “ifconfig“: Dùng để xem hoặc địa chỉ IP của máy hoặc cài đặt lại địa chỉ IP cho máy.

ubuntu-ifconfig

 • Lệnh “clear“: Dùng để xóa các thông tin hiển thị trước đó trên Termial.
 • Lệnh “history“: Liệt kê danh sách các lệnh trước đó đã gõ trên Terminal.
 • Lệnh “sudo“: Dùng để thực thi lệnh nào đó dưới quyền quản trị “root”. Những lệnh thao tác ảnh hưởng đến hệ thống khi thực thi được thì phải thêm “sudo” trước lệnh đó.

Trên là các lệnh mình thường dùng thao tác trên Ubuntu. Chúc các bạn thao tác thuần thục và khám phá được nhiều hơn những điểm hay của HĐH Linux.

 

 

Comments are closed