Khôi phục mật khẩu tài khoản quản trị Windows

Các bước khôi phục mật khẩu tài khoản quản trị Windows 7/8/8.1/10 Windows Server 2008/2012/2016/2019 sử dụng đĩa cài đặt Windows bất kỳ từ phiên bản Windows 7 trở về sau. Trong Windows, tài khoản Administrator là tài khoản mặc định có quyền quản trị hệ thống. Trong trường hợp…

Xem thêm