Tổng hợp các phím tắt trong Windows 10

Tổng hợp các phím tắt trong Windows 10 Khi cần mở một chương trình, hay một tính năng nào đó trong Windows 10, thay vì rê chuột để xử lý thì hãy thử sử dụng các phím tắt trong Windows 10 như bên dưới. Danh sách các phím tắt trong…

Xem thêm